foot up nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

foot up nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm foot up giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của foot up.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • foot up

    Similar:

    foot: add a column of numbers

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).