fog nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fog nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fog giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fog.

Từ điển Anh Việt

 • fog

  /fɔg/

  * danh từ

  cỏ mọc lại

  cỏ để mọc dài không cắt (về mùa đông)

  * ngoại động từ

  để cho cỏ mọc lại ở (một mảnh đất)

  cho (súc vật) ăn cỏ mọc lại

  * danh từ

  sương mù

  màn khói mờ, màn bụi mờ

  tình trạng mờ đi (vì sương mù)

  (nghĩa bóng) tình trạng trí óc mờ đi; tình trạng bối rối hoang mang

  to be in a fog: bối rối hoang mang

  (nhiếp ảnh) vết mờ

  * ngoại động từ

  phủ sương mù; làm mờ đi, che mờ (như phủ một màn sương)

  làm bối rối hoang mang

  (nhiếp ảnh) làm mờ (phim ảnh) đi

  * nội động từ

  phủ sương mù; đầy sương mù; mờ đi

  (+ off) chết vì úng nước, chết vì đẫm sương

  (nhiếp ảnh) mờ đi, phim ảnh

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • fog

  * kỹ thuật

  màng (xám)

  màng mờ

  màng mở

  phủ sương mù

  sương mù

  điện lạnh:

  sương (mù)

  vật lý:

  vết mờ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • fog

  droplets of water vapor suspended in the air near the ground

  an atmosphere in which visibility is reduced because of a cloud of some substance

  Synonyms: fogginess, murk, murkiness

  Similar:

  daze: confusion characterized by lack of clarity

  Synonyms: haze

  obscure: make less visible or unclear

  The stars are obscured by the clouds

  the big elm tree obscures our view of the valley

  Synonyms: befog, becloud, obnubilate, haze over, cloud, mist