foglamp nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

foglamp nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm foglamp giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của foglamp.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • foglamp

    headlight that provides strong beam for use in foggy weather

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).