fogginess nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fogginess nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fogginess giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fogginess.

Từ điển Anh Việt

  • fogginess

    /'fɔginis/

    * danh từ

    tính chất lờ mờ, tính chất không rõ rệt

Từ điển Anh Anh - Wordnet