fog up nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fog up nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fog up giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fog up.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • fog up

    get foggy

    The windshield fogged up

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).