fogy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fogy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fogy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fogy.

Từ điển Anh Việt

 • fogy

  /'fougi/

  * danh từ

  người hủ lậu

  an old fogy: con người cổ hủ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • fogy

  Similar:

  dodo: someone whose style is out of fashion

  Synonyms: fogey, fossil