closed system nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

closed system nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm closed system giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của closed system.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • closed system

  * kỹ thuật

  hệ (thống) kín

  hệ có liên hệ ngược

  hệ kín

  hệ thống đóng

  toán & tin:

  hệ đóng

  xây dựng:

  hệ thống kín