closed string nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

closed string nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm closed string giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của closed string.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • closed string

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    dây đóng