closed path nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

closed path nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm closed path giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của closed path.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • closed path

    * kỹ thuật

    đường đóng

    đường khép kín