closed contact nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

closed contact nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm closed contact giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của closed contact.

Từ điển Anh Việt

  • closed contact

    (Tech) tiếp điểm đóng