chat (vs) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chat (vs) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chat (vs) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chat (vs).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • chat (vs)

  * kỹ thuật

  nói chuyện

  tán gẫu

  toán & tin:

  chat

  tán chuyện