chatroom nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chatroom nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chatroom giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chatroom.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • chatroom

    Similar:

    chat room: a site on the internet where a number of users can communicate in real time (typically one dedicated to a particular topic)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).