chaton nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chaton nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chaton giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chaton.

Từ điển Anh Việt

  • chaton

    * danh từ

    mặt nhẫn