chattel mortgage bond nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chattel mortgage bond nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chattel mortgage bond giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chattel mortgage bond.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • chattel mortgage bond

    * kinh tế

    giấy vay thế chấp động sản