binding wire nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

binding wire nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm binding wire giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của binding wire.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • binding wire

  * kỹ thuật

  dây tết

  xây dựng:

  dây đan

  sợi thép buộc