binding edge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

binding edge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm binding edge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của binding edge.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • binding edge

  * kỹ thuật

  mép đóng sách

  điện tử & viễn thông:

  biên buộc

  toán & tin:

  mép liên kết