binding post nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

binding post nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm binding post giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của binding post.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • binding post

  * kỹ thuật

  đầu cực

  đầu cuối

  đầu kẹp

  trạm đầu cuối

  hóa học & vật liệu:

  cột chằng

  trụ chằng

  điện:

  trụ kẹp cực

  trụ nối cực