binding beam nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

binding beam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm binding beam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của binding beam.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • binding beam

  * kỹ thuật

  dầm chính

  dầm liên kết

  dầm nối

  xây dựng:

  chi tiết dầm cầu thang

  dầm chủ