binding material nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

binding material nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm binding material giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của binding material.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • binding material

  * kinh tế

  chất dính kết

  * kỹ thuật

  chất dính kết

  chất kết dính

  vật liệu dính kết

  vật liệu kết dính