bacteria growing station nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bacteria growing station nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bacteria growing station giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bacteria growing station.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bacteria growing station

    * kinh tế

    buồng nuôi cấy vi khuẩn (men giống tinh khiết)