bacterial infection nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bacterial infection nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bacterial infection giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bacterial infection.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bacterial infection

    * kinh tế

    sự nhiễm vi khuẩn