bacterial destruction nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bacterial destruction nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bacterial destruction giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bacterial destruction.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bacterial destruction

    * kinh tế

    sự tiêu diệt vi khuẩn