bacterial disease nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bacterial disease nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bacterial disease giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bacterial disease.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bacterial disease

    * kinh tế

    bệnh vi khuẩn