bacteriacide nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bacteriacide nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bacteriacide giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bacteriacide.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • bacteriacide

    Similar:

    bactericide: any chemical agent that destroys bacteria

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).