annul nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

annul nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm annul giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của annul.

Từ điển Anh Việt

  • annul

    /ə'nʌl/

    * ngoại động từ

    bỏ, bãi bỏ, huỷ bỏ, thủ tiêu

  • annul

    làm triệt tiêu

Từ điển Anh Anh - Wordnet