annulable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

annulable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm annulable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của annulable.

Từ điển Anh Việt

  • annulable

    * tính từ

    có thể bỏ được, có thể bãi bỏ được, có thể thủ tiêu được