annulary nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

annulary nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm annulary giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của annulary.

Từ điển Anh Việt

 • annulary

  /'ænjuləri/

  * danh từ

  (giải phẫu) ngón nhẫn

  * tính từ

  thuộc ngón nhẫn