validate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

validate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm validate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của validate.

Từ điển Anh Việt

 • validate

  /'vælideit/

  * ngoại động từ

  làm cho có giá trị, làm cho có hiệu lực, làm cho hợp lệ; phê chuẩn

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • validate

  * kinh tế

  công nhận có giá trị

  làm cho có hiệu lực

  làm cho được hữu hiệu

  * kỹ thuật

  hợp thức hóa

  làm hợp lệ

  phê chuẩn

  phê duyệt

  xây dựng:

  kiểm nhận

Từ điển Anh Anh - Wordnet