annulose nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

annulose nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm annulose giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của annulose.

Từ điển Anh Việt

  • annulose

    /'ænjulous/

    * tính từ

    (động vật học) có đốt