annulet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

annulet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm annulet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của annulet.

Từ điển Anh Việt

 • annulet

  /'ænjulet/

  * danh từ

  vòng nhỏ

  (kiến trúc) đường viền nhỏ quanh cột

 • annulet

  (đại số) linh hoá tử, cái làm không

Từ điển Anh Anh - Wordnet