annular scotoma nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

annular scotoma nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm annular scotoma giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của annular scotoma.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • annular scotoma

    a circular scotoma surrounding the center of the field of vision

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).