angular particle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angular particle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angular particle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angular particle.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • angular particle

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  hạt có góc cạnh

  toán & tin:

  hạt tương đối