analog signal filtering nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

analog signal filtering nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm analog signal filtering giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của analog signal filtering.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • analog signal filtering

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    lọc tín hiệu tương tự