tỉnh trong Tiếng Anh là gì?

tỉnh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tỉnh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • tỉnh

  province; provincial

  đi lưu diễn ở tỉnh to tour the provinces; to do a provincial tour

  xem tỉnh táo 1

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • tỉnh

  * noun

  province, town

  Họ Hồ có nguồn gốc từ làng Quỳng Đôi, tỉnh Nghệ An: The Ho family was originally from the village Quynh Doi in province Nghe An

  * adj

  conscious awake, aware

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • tỉnh

  (1) province, prefecture; city; (2) to wake up, awaken, recover consciousness