tỉnh mộng trong Tiếng Anh là gì?

tỉnh mộng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tỉnh mộng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tỉnh mộng

    * dtừ

    awake from one's dream

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tỉnh mộng

    to awake from one’s dream