tỉnh cơn mê trong Tiếng Anh là gì?

tỉnh cơn mê trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tỉnh cơn mê sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tỉnh cơn mê

    * dtừ

    disenchantment