tỉnh nhỏ trong Tiếng Anh là gì?

tỉnh nhỏ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tỉnh nhỏ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tỉnh nhỏ

    * dtừ

    tank town

    * ttừ

    small-town, freshwater