tỉnh lược trong Tiếng Anh là gì?

tỉnh lược trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tỉnh lược sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tỉnh lược

    * đtừ

    to reduce, to omit

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tỉnh lược

    to reduce, omit