tỉnh thành trong Tiếng Anh là gì?

tỉnh thành trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tỉnh thành sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tỉnh thành

    (nói chung) provinces and cities

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tỉnh thành

    provinces and cities