nhu phí trong Tiếng Anh là gì?

nhu phí trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhu phí sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nhu phí

  (ít dùng) costs, expenses

  nhu phí sửa chữa nhà the costs of repairing a house

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nhu phí

  (ít dùng) Costs

  Nhu phí sửa chữa nhà: The costs of repairing a house

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nhu phí

  costs