nhu động trong Tiếng Anh là gì?

nhu động trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhu động sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nhu động

  * dtừ

  peristaltic

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nhu động

  * noun

  peristaltic

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nhu động

  peristaltic