nhu nhược trong Tiếng Anh là gì?

nhu nhược trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhu nhược sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nhu nhược

  * ttừ

  feeble; faint; weak; soft heart; yielding

  tính nhu nhược weak character

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nhu nhược

  * adj

  feeble; faint; weak

  tính nhu nhược: weak character

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nhu nhược

  feeble, faint, weak