nhu kiện ứng dụng trong Tiếng Anh là gì?

nhu kiện ứng dụng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhu kiện ứng dụng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nhu kiện ứng dụng

    application software