nhu mì thùy mị trong Tiếng Anh là gì?

nhu mì thùy mị trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhu mì thùy mị sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhu mì thùy mị

    * dtừ

    womanliness

    * ttừ

    womanly