lao khớp háng trong Tiếng Anh là gì?

lao khớp háng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lao khớp háng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lao khớp háng

    tuberculosis of the hip-joint