lao động trong Tiếng Anh là gì?

lao động trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lao động sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • lao động

  labour; work

  lao động có trả công paid work

  xem nhân công, người lao động

  ưu tiên cho lao động nữ priority was given to female labour

  xem làm việc 3, 4

  nó chưa đủ tuổi lao động, nên không ai thuê nó as he was under working age, nobody employed him

  xem tạp dịch

  tổ chức lao động quốc tế international labour organization; ilo

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • lao động

  * noun

  labour

  người lao động: labourer; worker; workman

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • lao động

  labor, work; to work, toil