gạo lứt trong Tiếng Anh là gì?

gạo lứt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gạo lứt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gạo lứt

    * dtừ

    groats