vinegar ag (e) ing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

vinegar ag (e) ing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm vinegar ag (e) ing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của vinegar ag (e) ing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • vinegar ag (e) ing

    * kinh tế

    sự tàng trữ tạo hương giấm