vinegarette nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

vinegarette nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm vinegarette giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của vinegarette.

Từ điển Anh Việt

  • vinegarette

    xem vinaigrette