van wyck brooks nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

van wyck brooks nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm van wyck brooks giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của van wyck brooks.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • van wyck brooks

    Similar:

    brooks: United States literary critic and historian (1886-1963)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).